Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa aparatury: 1/ wytrząsarka kołyskowa 2/ stacja usuwania ściółki 3/ zgrzewarka do rękawów 4/ blat grzejny 5/ komora II klasy 6/ suchy blok grzejny 7/ blok grzejny

Numer sprawy : Pn-184/19/IM

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-17 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2019-09-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 1
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 2
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 3
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 4
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 5
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 6
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pak. 7
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  wyjaśnienia treści SIWZ
  wyjasnienia SIWZ nr 2
  poprawiony zalacznik nr 2 do siwz
  zmiana ołoszenia o zamówieniu
  informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: