Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych aparatury firmy GE i Philips z wyposażeniem dla Centrum Onkologii ? Instytutu

Numer sprawy : PN-198/19/DF

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-25 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-09-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ
  Załącznik nr 1.1A do SIWZ
  Załącznik nr 1.1B do SIWZ
  załącznik nr 1.2 do SIWZ
  załącznik nr 1.2A do SIWZ
  załącznik nr 2 do SIWZ
  załącznik nr 2.1 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  załącznik nr 6 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Informacja o wpłynięciu odwołania
  Przystąpienie do odwołania
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do TED
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: