Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Numer sprawy : PN-212/19/DF

Wartość zamówienia : poniżej 5 548.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-30 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-09-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  Załącznik nr 1 i 2 do PFU
  załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 8 do SIWZ
  Załącznik nr 1 do Umowy
  Wyjasnienia treści SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: