Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Numer sprawy : PN-192/19/DF

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-08 do godziny : 09:30

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-08 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-09-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ
  załącznik nr 1.2 do SIWZ
  Załącznik nr 1.3 do SIWZ
  Załącznik nr 1.3a do SIWZ
  Załącznik nr 1.4 do SIWZ
  Załącznik nr 1.4a do SIWZ
  Załącznik nr 1.5 do SIWZ
  Załącznik nr 1.5a do SIWZ
  Załącznik nr 1.6 do SIWZ
  Załącznik nr 1.7 do SIWZ
  załącznik nr 1.8 do SIWZ
  załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia treści SIWZ
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ
  załącznik nr 1.6 do SIWZ
  Załącznik nr 1.7 do SIWZ
  załącznik nr 2 do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: