Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa stacji planowania leczenia w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn.: Doposażenie zakładów radioterapii - zakup stacji planowania leczenia

Numer sprawy : PN-225/19/WD/MZ

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-08 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-08 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-09-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie-grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonywanych dostaw
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
  10. Pytania i odpowiedzi
  11. Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: