Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa Aparatu HDR do brachyterapii

Numer sprawy : PN-226/19/ZS/MZ

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-14 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-09-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SIWZ HDR
  Zalacznik nr 1
  Zalacznik nr 1.1.
  Załącznik nr 2
  Załacznik nr 3
  Załacznik nr 3 xml
  Załacznik nr 4
  Załacznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załacznik nr 7
  Wyjasnienia do siwz nr 1
  Sprostowanie/Zmiana terminu składania ofert
  Ujednolicony Załącznik nr 2 do SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: