Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu szpitalnego CliniNet

Numer sprawy : PN-205/19/KT

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-11-04 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-11-04 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-10-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2.SIWZ
  3. SIWZ-załącznik nr 1
  4. SIWZ - załacznik nr 2
  6. SIWZ- załacznik nr 4 - 8
  5. SIWZ - załacznik nr 3 -JEDZ

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: