Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego i wielorazowego użytku

Numer sprawy : PN - 107/19/WD

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-21 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-10-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie-grupa kapitałowa
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz próbek
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wniosek o zwrot złożonych próbek
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  11. Pytania i odpowiedzi
  12. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy - OBOWIĄZUJĄCY
  13. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy - OBOWIĄZUJĄCY

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: