Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie projektu aplikacji mobilnej oraz jej wdrożenie w ramach projektu pn. ?Prowadzenie telefonicznej poradni pomocy palącym?

Numer sprawy : PN-96/19/DF/MZ

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-18 do godziny : 9:30

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-18 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-10-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 1.2a do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Umowa powierzenia przewtarzania danych osobowych
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 8 do SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia treści SIWZ
  Załącznik nr 1.2 do SIWZ po modyfikacji

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: