Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu: Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ

Numer sprawy : PN-228/19/DW/UE

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-11-12 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-11-12 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-10-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_228_19_DW_UE
  Zalacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
  Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
  Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie dot. Grupy kapitalowej
  Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Lista lokalizacji dostaw, zestawienie
ilosciowe
  Zalacznik nr 6 do SIWZ -Istotne dla stron postanowienia ktore zostaną
wprowadzone do tresci ..
  Zalacznik nr 7 do SIWZ - Oswiadczenia JEDZ
  Zalacznik nr 8 do SIWZ - Oswiadczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22
ustawy Pzp

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: