Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

Ilość aktualnych postępowań: 24
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  KO-9/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. Roentgena 5); świadczenia medyczne (radioterapeuta onkologiczny) w Ambulatorium Kliniki Ginekologii Onkologicznej; świadczenia medyczne (chirurg) w
2019-04-09
dodatkowe informacje  KO-11/19/MJ
konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie zabepieczenia świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. W.K. Roentgena 5)
2019-04-24
dodatkowe informacje  KO-13/19/MJ
konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie usług medycznych tj. opis badań tomografii komputerowej (TK) i opis kompletnego badania rentgenowskiego (RTG) w systemie teleradiologicznym
2019-04-26
dodatkowe informacje  KO-12/19/MJ
konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie: usługi lekarskie i usługi pielęgniarskie w Ooddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OKAiIT)
2019-04-26
dodatkowe informacje  KO-14-19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: Świadczenie medyczne (lekarz otolaryngolog) w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi; Wykonywanie badań i opisów badań mammograficznych dla pacjentów Zakładu Radiologii I; Świadczenie medyczne (lekarz onkolog) w Klinice
2019-05-14
dodatkowe informacje  KO-15/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: wykonywanie badań TK i MR dla pacjentów diagnozowanych i leczonych w COI, w placówce zewnętrznej
2019-05-22
dodatkowe informacje  KO-16/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: Konsultacje psychiatryczne w Klinikach i Zakładach COI; Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii II (ul. Wawelska 15); Konsultacje lekarskie w Oddziale Kardiologii Onkologicznej Kliniki Diagnost
2019-05-28
dodatkowe informacje  KO-17/19/MJ
świadczenie zdrowotne w zakresie: Konsultacje lekarskie (lekarz genetyk kliniczny) w Poradni Genetycznej; Konsultacje lekarskie ginekologiczne wraz z USG ginekologicznym dla pacjentek Poradni Genetycznej; Konsultacje lekarskie (onkologiczne) dla pac
2019-06-13
dodatkowe informacje  KO-18/19/MJ
świadczenie zdrowotne w zakresie: Badania NMR piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2 objętych opieką Poradni Genetycznej (Finansowanie MZ-Program opieki, Moduł I), w placówce zewnętrznej
2019-06-13
dodatkowe informacje  KO-19/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Konsultacje lekarskie w Ambulatorium oraz Klinice Nowotworów Układu Moczowego COI; Konsultacje neurologiczne; Konsultacje otolaryngologiczne; Konsultacje lekarskie ginekologiczne wraz z USG ginekologicznym dla pacjentek Por
2019-07-10
dodatkowe informacje  KO-20/19/MJ
: Badania NMR piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2 lub PALB2 objętych opieką Poradni Genetycznej (Finansowanie MZ-Program opieki, Moduł I), w placówce zewnętrzne
2019-07-25
dodatkowe informacje  KO-21/19/MJ
na świadczenie zdrowotne w zakresie: Badanie przesiewowe kolonoskopowe -profilaktyka raka jelita grubego (lekarz gastroenterolog); Badanie przesiewowe kolonoskopowe -profilaktyka raka jelita grubego (pielęgniarka); Badanie przesiewowe kolonoskopowe -
2019-07-26
dodatkowe informacje  KO-22/19/MJ
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań TK i MR dla pacjentów diagnozowanych i leczonych w COI, w placówce zewnętrznej.
2019-09-18
dodatkowe informacje  KO-23/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. Roentgena 5; Usługi lekarskie (onkolog) w Ambulatorium Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej; Świadczenia medyczne (lekarz) w Dziale Dietety
2019-09-24
dodatkowe informacje  KO-24/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Świadczenia medyczne (radioterapeuta onkologiczny) w ramach projektu Onkokosmetyki; Świadczenia medyczne (dermatolog specjalista) w ramach projektu Onkokosmetyki; Świadczenia medyczne (lekarz w trakcie specjalizacji z dermat
2019-10-09
dodatkowe informacje  KO-25/19/MJ
na świadczenia zdrowotne: Świadczenia medyczne (dermatolog specjalista) w ramach projektu Onkokosmetyki; Usługi lekarskie (chirurg - plastyk) w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej; Zabezpieczenie świadczeń medycznych (lekarz radiol
2019-10-24
dodatkowe informacje  KO-26/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: Świadczenia lekarskie w Zespole Radioterapii Neuroonkologicznej (lekarz neurochirurg); zadanie nr 2: Usługi medyczne (lekarz ze specjalizacją z dziedziny radiologii i diagnostyki obra
2019-11-14
dodatkowe informacje  KO-27/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1-5: konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej w Przychodni Onkologicznej I; zadanie nr 6: konsultacje lekarskie kardiologiczne w Oddziale Kardiologii
2019-12-05
dodatkowe informacje  KO-28/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: usługi medyczne (lekarza radioterapeuta) w Klinikach i Zakładach COI zadanie nr 2: usługi medyczne (lekarz ze specjalizacją z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej) w Zakładzi
2019-12-27
dodatkowe informacje  KO-30/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne z zakresu chirurgii ginekologicznej na rzecz Kliniki Ginekologii Onkologicznej, zadanie nr 2: świadczenia medyczne z zakresu onkologii Klinicznej na rzecz Kliniki
2019-12-27
dodatkowe informacje  KO-29/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: konsultacje kardiologiczne (lekarz ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii) w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej); zadanie
2019-12-30
dodatkowe informacje  KO-31/19/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na: usługi lekarskie w Klinice Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej oraz konsultacje lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej (konsultacje lekarsk
2019-12-30
dodatkowe informacje  KO-1/20/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne z zakresu chirurgii ginekologicznej; zadanie nr 2: świadczenia medyczne z zakresu onkologii klinicznej; zadania nr 3: świadczenia medyczne z zakresu radioterapii
2020-01-17
dodatkowe informacje  KO-2/20/MS
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: zadanie nr 1: świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki nowotworów z zakresu cytologii ginekologicznej; zadanie nr 2: świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki nowotworów układu chłonnego i krwi
2020-01-24


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: