Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny

Konkursy


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 38
Numer sprawy
Postępowanie na:
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  ZO-13/19/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palacym
2019-04-11
dodatkowe informacje  ZO-19/19/BD
usługa adaptacji merytorycznej materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas części wykładowej i warsztatowej dla uczestników szkoleń (pracowników medycznych) w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
2019-04-26
dodatkowe informacje  ZO-22/19/BD
przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym.
2019-04-30
dodatkowe informacje  ZO-20/19/BD
wykonanie usługi biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-05-06
dodatkowe informacje  ZO-21/19/BD
konsultacje eksperckie w zakresie koordynacji Programu profilaktyki raka piersi w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-05-06
dodatkowe informacje  ZO-23/19/BD
usługi opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenie e-learningowego dla pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-05-24
dodatkowe informacje  ZO-25/19/BD
dostawa aparatury służącej do realizacji prac badawczych w zakresie hodowli komórkowej dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-05-30
dodatkowe informacje  ZO-15/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt." Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-05-31
dodatkowe informacje  ZO-24/19/BD
usługa opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-06-03
dodatkowe informacje  ZO-26/19/BD
prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
2019-06-12
dodatkowe informacje  ZO-27/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi".
2019-06-12
dodatkowe informacje  ZO-28/19/BD
dostawę drobnego sprzętu AGD i telefonów bezprzewodowych
2019-06-18
dodatkowe informacje  ZO-29-19-BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy ? program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-06-24
dodatkowe informacje  ZO-32/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-07-12
dodatkowe informacje  ZO-31/19/BD
usługi polegającej na rejestracji wideo na potrzeby e-learningu oraz montażu edukacyjnych materiałów multimedialnych i wideo szkoleniowych na potrzeby wszystkich kursów e-learningowych realizowanych w ramach programu "Nie trać głowy - program profila
2019-07-16
dodatkowe informacje  ZO-33/19/BD
wykonanie usług biostatystyka w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynującym.
2019-07-19
dodatkowe informacje  ZO-34/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-07-31
dodatkowe informacje  ZO-30/19/BD
dostawę Bioruptora Pico do realizacji zadań grantowych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2019-08-05
dodatkowe informacje  ZO-36/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenie e-learningowego dla pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-08-28
dodatkowe informacje  ZO-37/19/BD
usługę opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-08-28
dodatkowe informacje  ZO-35/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-09-13
dodatkowe informacje  ZO-39/19/BD
udzielenie i obsługę kredytu na restrukturyzację zobowiązań przeterminowanych Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w wys. 30.000.000 PLN
2019-09-17
dodatkowe informacje  ZO-41/19/ZS
Zapytanie Ofertowe na usługę w modelu SaaS dostępu do oprogramowania do pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zgodnego z Ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi związanymi z elektroniz
2019-09-20
dodatkowe informacje  ZO-42/19/BD
dostawę MM-Separatora M12+12 do realizacji prac badawczych i naukowych
2019-09-23
dodatkowe informacje  ZO-40-/19/BD
wyłonienie realizatorów do przygotowania zestawów przypadków klinicznych w ramach zadania "Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/ Centralnym Ośrodku Koordynuj
2019-09-27
dodatkowe informacje  ZO-38/19/BD
przeprowadzenie w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych.
2019-09-30
dodatkowe informacje  ZO-43/19/BD
przeprowadzenia otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-10-22
dodatkowe informacje  ZO-44/19/BD
usługi opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia stacjonarnego dla lekarzy i pielęgniarek w ramach programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi "
2019-10-31
dodatkowe informacje  ZO-45/19/MS
Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP dla zadania inwestycyjnego:
2019-11-04
dodatkowe informacje  ZO-46/19/BD
przeprowadzenie w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych.
2019-11-05
dodatkowe informacje  ZO-47/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2019-11-29
dodatkowe informacje  ZO-49/19/BD
dzierżawę mieszalnika do leków cytostatycznych.
2019-12-23
dodatkowe informacje  ZO-48/19/BD
przeprowadzenie otwartego naboru konkursowego dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"
2020-01-15
dodatkowe informacje  ZO-1/20/BD
dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych
2020-01-20
dodatkowe informacje  ZO-2/20/BD
przeglądy, naprawy bieżące, naprawy okresowe i powypadkowe, diagnostykę, pomoc drogową oraz inne usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych.
2020-01-21
dodatkowe informacje  ZO-3/20/BD
zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż napisu na fryzie budynku; zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablicy zewnętrznej informacyjnej; wymianę napisu z folii samoprzylepnej.
2020-01-21
dodatkowe informacje  ZO-4/20/BD
odbior, transport i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych.
2020-01-22
dodatkowe informacje  ZO-5/20/BD
prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych oraz prenumeratę polskich czasopism fachowych w formacie on-line oraz w druku.
2020-01-27


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: