Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

Zamówienia na podstawie ustawy

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA ZAPYTAŃ

Numer zapytania
Przedmiot zapytania:
Termin
Plik do pobrania
ZC-1/19/MS Zapytanie Cenowe (rozeznanie rynku) - usługa doradztwa Inżyniera Kontraktu w projekcie pt.: "Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)"
26.07.2019 godz. 10:00
plik
ZC-2/19/MS Zapytanie cenowe (rozeznanie rynku) - wycena usługi w modelu SaaS (Software as a Service) dostępu do oprogramowania do pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych
28.08.2019 godz. 10:00
Zapytanie cenowe nr ZC-2/19/MS
Załącznik nr 1 do ZC-2/19/MS
ZC-3/19/MS Zapytanie cenowe na wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego p.n.” Wieloletni Program Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”
17.10.2019 godz. 10:00
plik: Zapytanie Cenowe_wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia w formule PPP


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: